Všechny EMOTION rekreační šeky mohou být vyrobeny ve firemním designu zákazníků.

.

 

Od potisku, vytlačení loga, po převázání šeku reklamní páskou s osobním věnováním a představením darující společnosti s informacemi o firmě, o nabízených produktech či službách, s poděkováním za spolupráci.

Rekreační šek ve vlastních barvách společnosti se tak stává originální a účinnou incentivou.

.

Individuální design šeků!
Všechny EMOTION rekreační šeky mohou být vyrobeny ve firemním designu zákazníků.
World-Wide-Service
Flexibilní propojení