Flexibilné prepojenie

World-Wide-Service

Ponuka rekreačných šekov môže byť integrovaná do on-​line prezentácie alebo objednávkového systému zákazníka.

Najlepšia ponuka EMOTION...
Vaša investícia ako motivácia pre zamestnancov, nadšených partnerov a loajálnych zákazníkov!    
Zažiť, prežiť a užiť si...
Vaši obchodní partneri, zákazníci alebo zamestnanci si tu prídu na svoje!
Schecks nach Maß
Všechny EMOTION rekreačné šeky môžu byť vyrobené vo firemnom designe zákazníkov.