Všechny EMOTION rekreačné šeky môžu byť vyrobené vo firemnom designe zákazníkov.

 

 

Od potlače, vytlačenie loga, po previazanie šeku reklamnou páskou s osobným venovaním a predstavením darujúcej spoločnosti s informáciami o firme, o ponúkaných produktoch či službách, s poďakovaním za spoluprácu. 

Rekreačný šek vo vlastných farbách spoločnosti sa tak stáva originálnou a účinnou incentívou. 

 

 

Individuálny design...
Všechny EMOTION rekreačné šeky môžu byť vyrobené vo firemnom designe zákazníkov.
World-Wide-Service
Flexibilné prepojenie